BIS o65 MP o65 AP o65

Kohaku,77 cm
Cheng Kwok Kwai - Surabaya
Breeder: CKK Koi Farm

Shiro Utsuri,70 cm
Cheng Kwok Kwai - Surabaya
Breeder: CKK Koi Farm

Bekko,72 cm
Then Fifi - TT Koi - Malang
Breeder: Sumedang Fish Farm

BIS-65 MP-65 AP-65

Taisho Sanshoku,64 cm
Rahmat Aji - Yogyakarta
Breeder: Bugen Enkai

 

Hi Ki Utsurimono,62 cm
Ahok - Batam
Breeder: Good One Koi Farm

BIS-60 MP-60 AP-60

Kohaku,60 cm
Budi Santosa - Yogyakarta
Breeder: Budi Santosa

Hikari Moyomono,58 cm
Jatmiko Suryo - Yogyakarta
Breeder: Mulia Koi Farm

 

BIS-55 MP-55 AP-55

Showa Sanshoku,55 cm
Arif Surachman - Yogyakarta
Breeder: Koiraya - Yogyakarta

Hikari Moyomono,53 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Tancho,55 cm
Rahmat Aji - Yogyakarta
Breeder: Bugen Enkai - Yogyakarta

BIS-50 MP-50 AP-50

Showa Sanshoku,50 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Shiro Utsuri,48 cm
GK Koi Farm - Yogyakarta
Breeder: GK Koi Farm - Yogyakarta

Hikari Mujimono,49 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

BIS-45 MP-45 AP-45

Showa Sanshoku,43 cm
Erikh Fitrianto - Yogyakarta
Breeder: Koiraya - Yogyakarta

Hikari Moyomono,45 cm
H. Ali S.A. - Surabaya
Breeder: Top Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,42 cm
Ido Koi - Bandung
Breeder: SKF - Blitar

BIS-40 MP-40 AP-40

Showa Sanshoku,40 cm
Maha Wisnu - Blitar
Breeder: SKF - Blitar

Hikari Moyomono,39 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Asagi,40 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

BIS-35 MP-35 AP-35

Kohaku,33 cm
Hartono - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,35 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,35 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

BIS-30 MP-30 AP-30

Showa Sanshoku,29 cm
Jatmiko Eka Kusumo - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Shiro Utsuri,30 cm
Rumah Koi - Palembang
Breeder: Rumah Koi - Palembang

Tancho,29 cm
Revolfer Koi - Kediri
Breeder: SKF - Blitar

BIS-25 MP-25 AP-25

Kohaku,22 cm
Andy Tirta SKC - Semarang
Breeder: Pirman - Bandung

Shiro Utsuri,22 cm
H. Ali S.A. - Surabaya
Breeder: Top Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,23 cm
H. Ali S.A. - Surabaya
Breeder: Top Koi Farm - Surabaya

BIS-20 MP-20 AP-20

Taisho Sanshoku,20 cm
Rumah Koi - Palembang
Breeder: Rumah Koi - Palembang

Kinginrin A,20 cm
Pagarsih Community - Bandung
Breeder: Awan - Sukabumi

Kinginrin B,20 cm
H. Ali S.A. - Surabaya
Breeder: Top Koi Farm - Surabaya

BIS-15-1 MP-15 AP-15

Taisho Sanshoku,15 cm
Toro - Bogor
Breeder: Kipli - Sukabumi

Hikari Moyomono,15 cm
Rico BKC - Blitar
Breeder: Koimass - Blitar

Kinginrin B,13 cm
Faizin Sutikno - Blitar
Breeder: Perfect Koi - Blitar