15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-off 60-on 65-on o65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,53 cm
Herry Susanto Wibowo - Yogyakarta
Breeder: Wiguna Tjandra - Bali

Kohaku,55 cm
Soegeng Tjahjono - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Kohaku,51 cm
Handry Susanto - Surabaya
Breeder: Wiguna Tjandra - Bali

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,51 cm
Erikh Fitrianto - Yogyakarta
Breeder: Oky - Malang

Taisho Sanshoku,53 cm
Erikh Fitrianto - Yogyakarta
Breeder: Koiraya - Yogyakarta

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,55 cm
Soegeng Tjahjono - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

 

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,55 cm
Cheng Kwok Kwai - Surabaya
Breeder: CKK Koi Farm - Surabaya

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,55 cm
Jatmiko Suryo - Yogyakarta
Breeder: GK Koi Farm - Yogyakarta

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,54 cm
Jatmiko Suryo - Yogyakarta
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,53 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,52 cm
Budi Santoso - Sragen
Breeder: Yogie Isane Koi - Blitar

Kawarimono,52 cm
Budi Santosa - Yogyakarta
Breeder: Budi Santosa - Yogyakarta

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,55 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,51 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,51 cm
Ahok - Batam
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

Hikari Mujimono,52 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

Hikari Mujimono,51 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3