15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65 on o65 off

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,68 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Kohaku,74 cm
Jatmiko Suryo - Yogyakarta
Breeder: Bugen Enkai - Yogyakarta

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,68 cm
Rahmat Aji - Yogyakarta
Breeder: Bugen Enkai - Yogyakarta

Taisho Sanshoku,73 cm
Jatmiko Suryo - Yogyakarta
Breeder: GK Koi Farm - Yogyakarta

Taisho Sanshoku,73 cm
Hendro - Semarang
Breeder: Bugen Enkai - Yogyakarta

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,75 cm
Budi Santosa - Yogyakarta
Breeder: Budi Santosa - Yogyakarta

 

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,67 cm
JG Bhaladika - Semarang
Breeder: JG Koi Farm - Semarang

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,67 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3